Általános Szerződési Feltételek

Amennyiben Ön vásárolni kíván webáruházunkban és igénybe kívánja venni a szolgáltatásainkat, kérjük, figyelmesen olvassa el jelen Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF). A megrendeléssel Ön kijelenti, hogy az ÁSZF-et, a webáruház honlapján közzétett tájékoztatókat, azok minden pontját megismerte és annak minden elemét magára nézve kötelezőnek ismeri el. A webáruház működésével, a rendelés és szállítás általános folyamatával kapcsolatosan itt, valamint vevőszolgálatunkon e-mail: info.schaerhu@drschaer.com ) tájékozódhat. Amennyiben nem ért egyet vele és nem fogadja el jelen ÁSZF-et, úgy kérjük, hogy ne vásároljon webáruházunkban.

1. Irányadó jog
A Webáruház általános szerződési feltételei a Szolgáltató és a vele a webáruházon keresztül szerződéses kapcsolatba lépő Megrendelő között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően a mindenkor hatályos magyar jogszabályok irányadóak, így különösen:
 • az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
 • az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • az 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: új Ptk.),
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet,
amelyek rendelkezései külön kikötés nélkül is irányadóak a Felek közötti jogviszonyokra.

2. A szerződő felek
Az ÁSZF az alábbi Felek között jön létre:
A Szolgáltató:
GF Nutrition d.o.o. | Podsvetija 22 |1351 Brezovica |Slovenia
Cégjegyzékszám: 9217835000
Nyilvántartó Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Közösségi adószám: SI99256231
A Megrendelő:
Az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a Webáruház-szolgáltatást Magyarország területén veszi igénybe, azaz a Webáruház internetes felületén regisztrálja magát és e felületen keresztül árut, szolgáltatást rendel, vásárol. A továbbiakban, mint Megrendelő.

3. Az ÁSZF nyelve: magyar

4. Az ÁSZF tárgyi, területi és időbeli hatálya
Az ÁSZF kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amelyet a Szolgáltató a webáruházon keresztül nyújt a Megrendelők részére; továbbá és ehhez kapcsolódóan a Szolgáltató és Megrendelő jogaira, kötelezettségeire, valamint a Webáruház működésének minden lényeges elemére.
A jelen ÁSZF alapján a Szolgáltató a Webáruház-szolgáltatást kizárólag - tekintet nélkül az internet globális jellegére – Magyarország területére irányuló szolgáltatásként nyújtja és kizárólag a Webáruház internetes oldalán keresztül leadott, szállítási címként Magyarország területére címzett megrendeléseket fogadja el. Magyarország területén kívüli postai, illetve egyéb címre történő szállítás lehetőségét a Szolgáltató kizárja. Minden ilyen megrendelés – függetlenül a külföldről történő regisztráció és rendelés fennállásának lehetőségétől – érvénytelennek minősül és automatikusan törlésre kerül.
Az ÁSZF és annak minden módosítása a Szolgáltató által a webáruház honlapján nyilvánosságra hozatalától, annak közzétételétől hatályos, és annak Szolgáltató általi visszavonásáig, avagy az ÁSZF következő módosításáig érvényes. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató a Webáruház-szolgáltatást biztosítja.

5. Az ÁSZF elfogadása a Megrendelő részéről 
Az ÁSZF Megrendelő által történő elfogadása a Webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a Megrendelő a szolgáltatást igénybe veszi, és az ÁSZF megismeréséről, elfogadásáról akként nyilatkozik, hogy az internetes felületen erre megjelölt rubrikát bejelöli.

6. A Webáruház-szolgáltatás igénybevétele, a szerződés létrejötte és a vásárlás menete
A szerződés a Szolgáltató által üzemeltetett Webáruház felületén történő rendelés leadásával, a jelen szerződési feltételek és az adatvédelmi nyilatkozat kifejezett elfogadásával jön létre. A megrendelés akkor jön létre, amikor a Megrendelő a megrendelést végső formájában jóváhagyja, az internetes felületen a Szolgáltató részére elküldi az erre kijelölt gomb aktiválásával, a vételárat kifizeti, és mindezt a Szolgáltató e-mailben visszaigazolja. Amennyiben Szolgáltató a megrendeléstől számított, legkésőbb 48 órán belül nem igazolja vissza Megrendelő részére a megrendelés tényét, úgy a Megrendelő a szerződéstől elállhat. Az elállás tényéről, Szolgáltató minden esetben írásos (e-mail) nyilatkozatot kér a Megrendelőtől, amelyből a Megrendelő és az érintett megrendelése egyértelműen beazonosítható.
A Szolgáltató a megrendelések beérkezésekor fenntartja magának a jogot, hogy a regisztráció adatainak valódiságának vagy értelmezhetetlenségének ellenőrzése során, a megrendelés adatait törölje, és a feladott megrendelést érvénytelennek minősítse. A Szolgáltató a szerződést nem iktatja, nem tárolja, magatartási kódexnek nem minősül, abban nem vesz részt.
A megrendelések leadása a Webáruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges a weboldalon keresztül. A Megrendelő által más formátumban leadott rendeléseket a weboldalon a Szolgáltató nem fogad el.
A Szolgáltató a rendelés teljesítésének megkezdéséig lehetőséget biztosít a Megrendelőnek, hogy rendelését e-mailben, beazonosítható módon módosítsa, vagy visszavonja. A teljesítés megkezdésének azt az időpontot kell tekinteni, amikor a Megrendelő csomagját a futárszolgálat részére átadásra került. Megrendelő az átadásról minden esetben e-mailben értesül. Az igénybevett futárszolgálat személyéről a Szolgáltató a megrendelés visszaigazolásában tájékoztatja a Megrendelőt, ahogy arról is, hogy a futárszolgálat szolgáltatásaira vonatkozó szabályok és feltételek hol tekinthetőek meg. A futárszolgálat a saját szolgáltatásaiért maga tartozik felelősséggel.
A vásárlási folyamat:
 • Termékválasztás: Válasszon egy terméket a webhelyről, majd kattintson a "Kosárba helyezés" linkre. A rendszer értesíti Önt, hogy a termék sikeresen bekerült a kosárba. Ha be szeretné fejezni a vásárlást, kattintson a bevásárló kosár ikonjára (jobb felső rész), és megjelenik a „Teljes beszerzés” vagy a „Kosár mutatása” lehetőség. Válassza ki a kívánt lehetőséget.
 • Nézze át és / vagy módosítsa a kosárban lévő termékek mennyiségét: Lépjen a bevásárló kosár ikonjára (jobb felső rész) a webhelyen, és válassza a „Kosár mutatása” lehetőséget. A rendszer megnyitja a bevásárló kosarat, ahonnan eltávolíthatja az elemeket (kattintson az x-re), vagy megváltoztathatja azok mennyiségét (kattintson a + vagy - gombra).
 • A megrendelés teljesítése: A kosár tartalmának áttekintése és kijavítása után a megrendelés teljesítéséhez válassza a "Vásárlás befejezése" gombot (jobbra lent). A következő két lépésben töltse ki a szállítási információkat, és válassza ki a fizetési módot.
 • 1. lépés - Adja meg a szállítási címet: Meg kell adnia a csillaggal jelölt elérhetőségeket (keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, cím, hely, irányítószám és telefonszám), mivel a megrendelés megerősítéséhez és teljesítéséhez, valamint a termék kiszállításához szükségünk van rájuk. Ha számlát szeretne kiállítani egy vállalkozás számára, írja be az áfa-azonosítót és a vállalkozás nevét. Az űrlap lehetővé teszi egy állandó felhasználói fiók létrehozását egy jelszó kiválasztásával, amely segít a korábbi vásárlások áttekintésében és a későbbi megrendelések automatikus kitöltésében (kézbesítés céljából). Ha Ön már regisztrált felhasználó, akkor lehetősége lesz megadni a jelszavát az e-mail cím megadása után, ezáltal megjelenítve a kézbesítési információkat.
 • 2. lépés - Válassza ki a fizetési módot: Válassza ki az Ön számára legmegfelelőbb fizetési módot. Írja be a szükséges információkat és fejezze be a „Teljes rendelés” gombra kattintással.
Opcionális: KEDVEZMÉNYKÓD: Ha van érvényes kedvezménykódja, írja be a megfelelő mezőbe, majd kattintson a "Kód használata" gombra.
Ha a megrendelés sikeresen teljesült, a '' Megrendelését elfogadták" szöveg jelenik meg a webhelyen. Megrendelési száma "xxx". Megerősítő e-mailt küldünk Önnek a vásárlás minden részletéről.
A termékek mellett feltüntetett ár az adott árucikk bruttó vételára, amely már az általános forgalmi adót is tartalmazza, azonban nem tartalmazza a házhozszállítás díját. Amennyiben valamely termék ára minden gondosság ellenére hibásan kerül feltüntetésre - különösen a nyilvánvaló elírások, az általános forgalmi értéktől jelentősen eltérő vagy rendszerhiba folytán megjelenő árak, - akkor Szolgáltató nem köteles a megrendelt terméket hibás áron szállítani, hanem a Megrendelő tájékoztatása mellett felajánlja a helyes áron történő kiszállítást. Amennyiben ez a Megrendelőnek nem felel meg, elállhat a szerződéstől. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek. Az esetleges elírásokból eredő károkért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
Az árucikkek mellett található fotók szimbolikus fotók, az árucikkek csomagolása, megjelenése ettől eltérhet.
A termékekhez tartozó termékleírásokat a gyártó bocsátotta a Szolgáltató rendelkezésére, illetve kisebb részben a csomagolásról és egyéb, mások által is elérhető, nyilvános forrásokból származnak. Ezek pontatlanságáért, téves információért vagy elírásért felelősséget Szolgáltató nem vállal.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy a megrendelt termék a Megrendelő saját céljaira (általa elgondold célra) felhasználható-e vagy sem. A Megrendelő kötelessége megvizsgálni azt, hogy a termék a saját felhasználási céljainak megfelel-e vagy sem.
A Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben, indoklás nélkül. Ebben az esetben Megrendelő elállhat a szerződéstől.
Az át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díja a Megrendelőt terheli, kivéve, ha a Szolgáltató előzetesen vállalta a szállítás költségét. A Szolgáltató a csomag újraküldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén indítja el. Előre történő utalás, kizárólag előre egyeztetve lehetséges.

7. A Megrendelő jogai, kötelezettségei
A Megrendelő a vásárlástól, a megrendelt terméket tartalmazó csomag átvételétől számított 14 munkanapon belül – figyelemmel a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet 20-22. §-ára - indokolás nélkül elállhat. Nincs helye elállásnak a rendelet 29.§-ában foglalt esetekben. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 munkanapon belül. Elállás esetén a terméket sértetlen - külső sérelmi nyomoktól, használattól mentes - állapotban a Megrendelő nevének, és a megrendelés számának feltüntetésével a Megrendelő saját költségén kell a Szolgáltató címére visszajuttatnia. A Szolgáltató azokat az írásbeli nyilatkozatokat fogadja el elállásnak, amely alapján a Megrendelő személye és az érintett (elállt) megrendelés egyértelműen beazonosítható, például:

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta 
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) 
Címzett: (Itt szükséges a Szolgáltató nevének, postai címének, és elektronikus levelezési címének megjelölése.) 
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: 
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: 
A fogyasztó(k) neve: 
A fogyasztó(k) címe: 
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) 
Kelt, aláírás 

A Megrendelő elállása esetén a csomagot haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül köteles visszajuttatni a Szolgáltató részére, amelynek beérkezése feltételével, a Szolgáltató a Megrendelő által kifizetett vételárat az elállást követő 14 napon belül visszatéríti.
Az elállásra nyitva álló 14 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a Megrendelő a csomagot átvette. A Megrendelő nem gyakorolhatja az elállási jogot olyan termék esetében, amely a személyéhez kötött, illetve amelyet a Megrendelő utasításai alapján, vagy kifejezett kérésére állítottak elő, szereztek be vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, vagy gyorsan romlandó.
Az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket a Megrendelőnek kell viselnie, azt a Szolgáltató nem vállalja, és a termék postai küldeményként nem küldhető vissza. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére, és lejárt szavatosságú termékek visszavételére nincs lehetőség.
A Szolgáltató a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítésére igényt tart. A Szolgáltató kizárólag teljesen sérülésmentes, hiánytalan csomagolású és minőségében, értékében megtartott, nem csökkent termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a teljes vételárat.
Amennyiben a visszahozott áruról kiderül, hogy károsodott, és ez a károsodás a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet értelmében a termékben okozott értékcsökkenés megtérítését a Szolgáltató követelheti a Megrendelőtől.
A megrendelt termékekre az új Ptk. 6:159. § szabályai szerint a Szolgáltató szavatosságot vállal. A Megrendelő köteles a leszállított termékeket átvételkor ellenőrizni, hogy mennyiségükben és szemrevételezéssel észlelhető minőségükben megfelelnek a megrendelésnek. Mindennemű eltérést haladéktalanul jelezni kell, és a kifogásolt termékeket szükség szerint vissza kell küldeni a Szolgáltatónak. Hibás teljesítés esetén a Megrendelő kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül írásban tájékoztatja a Szolgáltatót. Hibás teljesítés esetén a megrendelést az új Ptk. 6:159. § meghatározott szavatossági sorrend szerint a Szolgáltató elsősorban kicseréli, ha a cserére nincs mód, úgy Megrendelő választása szerint árengedményt ad, vagy Megrendelő a megrendeléstől elállhat, és kérheti a megrendelt termékért kifizetett összeg visszatérítését. Jelentéktelen hiba esetén elállásnak helye nincs. Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok érvényesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik. A Megrendelő a megrendelés átvételével elfogadja azt is, hogy az áru átvételét követően szavatosági igényt úgy érvényesíthet, ha igazolja, hogy a terméket a csomagoláson feltüntetett módon, megfelelően tárolta.

8. Panaszkezelés
Reklamáció esetén a 45/2014 (II.26.) Kormányrendeletben részletesen rögzített feltételek szerint járunk el. Minden beérkezett véleményre reagálunk és minden általunk, illetve partnereink által elkövetett hiba esetén a legnagyobb rugalmassággal - vásárlóink érdekeit szem előtt tartva - járunk el ügyfélszolgálatunkon keresztül.
Vásárlói panaszát Társaságunkhoz az alábbi elérhetőségeken tudja benyújtani:
 • Postai úton: GF Nutrition d.o.o. | Podsvetija 22 |1351 Brezovica |Slovenia
 • E-mailben: info.schaerhu@drschaer.com
Társaságunk vásárlói panasz esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései alapján jár el. A reklamációt a bejelentést követő 5 munkanapon belül kivizsgáljuk. Az írásbeli panaszt Társaságunk a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt, a panaszos által megadott elérhetőségen. Társaságunk a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
A panasz elutasítása esetén Társaságunk írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.
Abban az esetben, ha Ön panaszával békéltető testülethez fordul, a békéltető testület eljárásában Társaságunkat együttműködési kötelezettség terheli.
A Vásárló kifogásaival, panaszaival az alábbi szervezetekhez fordulhat:
 • Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Jegyzője, 1092 Budapest, Bakáts tér 14.  
 • Budapest Főváros Kormányhivatala, V. Kerületi Hivatala, Fogyasztóvédelmi Főosztálya, Fogyasztóvédelmi Osztálya, 1051 Budapest, Sas utca 19.
 • Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Mellett Működő, Budapesti Békéltető Testület: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Felhívjuk figyelmét, hogy a békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása tehát a fogyasztó kérelmére indulhat.
Benyújthatja panaszát Európai Bizottság online vitarendezési platformjára is: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU 
Társaságunk nem tartozik semmilyen, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex hatálya alá.

9. Adatvédelem, adatbiztonság
A Szolgáltató a vásárlás során megadott személyes adatokat, a mindenkor hatályos adatvédelmi irányelvei alapján kezeli. Az adatvédelmi irányelvek a weboldalon elérhetők, kérjük, hogy regisztráció vagy megrendelés előtt, minden esetben olvassa el! A Megrendelő a rendelés leadásával feltétlenül és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az ÁSZF-et, az Adatvédelmi tájékoztatót elolvasta, megértette, tudomásul vette és magára nézve kötelezőnek ismerte el.

10. Az ÁSZF módosítása, záró rendelkezések
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor módosítsa. Az ÁSZF és annak minden módosítása a Szolgáltató által a webáruház honlapján nyilvánosságra hozatalától, annak közzétételétől hatályos.
Regisztrált Megrendelő bármikor kérheti a szerződés megszüntetését, amelyet a Szolgáltató a Megrendelő személyazonosságának igazolása után tudomásul vesz, és a Megrendelő Webáruház-használati lehetőségét megszünteti, regisztrációját törli. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a Regisztrált Megrendelő jelen ÁSZF rendelkezéseit nem tartja be, a szerződést egyoldalúan felmondja. A Szolgáltató felhívja Megrendelő figyelmét, hogy a szerződés megszűnése után is tárolja a Megrendelő korábbi megrendeléseit és a kiállított adóügyi bizonylatokat, számlákat, amelyen Megrendelő adatai szerepelnek, tekintettel az adóügyi jogszabályok előírásaira.